Interpellation om rätten till vårdboende

SDTryggTrad

Interpellation om rätten till vårdboende

Till socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring

Enskilda fall får och skall inte behandlas i kommunfullmäktige, men icke sällan är det ändå enskilda ärenden som leder till allmänna reflektioner och frågor, som är av passande art för kommunfullmäktige. Så är fallet med denna interpellation.

Den andre augusti kunde man i NST läsa om en 91-årig dam, som nekats plats på kommunalt vårdhem här i Ängelholm, trots att hon upplevde sitt hem som ett fängelse och inte ens klarade att själv öppna hiss- och ytterdörren.

Fallet kom upp i länsrätten, som påpekade att den enskildes uppfattning skall vägas in, och att den klagandes krav på trygghet och säkerhet i detta fall inte kan tillgodoses med de insatser som socialnämnden erbjudit. Beslutet blev dock inte enigt och ordföranden i länsrätten gick på kommunens linje.

Fallet ligger nu hos kammarrätten och tills vidare gäller kommunens beslut. Damen har därför under tiden inte det vårdboende som hon, med stöd av en oenig länsrätt, anser sig behöva. Det verkar uppenbart att Ängelholms kommun drabbats av dålig publicitet p.g.a. händelsen, och liknande fall skulle av allt att döma kunna inträffa igen.

Med anledning av detta, har jag följande frågor:

* Det kan alltid uppstå svårbedömda fall, vad gäller bedömningar av rätten till vårdboende. I det nämnda exemplet var länsrätten oenig. Finns någon riktlinje om att kommunen bör tillämpa en generös inställning till äldres och handikappades rätt till vårdboende, särskilt med tanke på de fall där inblandade beslutsfattare drar olika slutsatser?

* Om nej på första frågan, anser du att kommunens riktlinjer för beviljande av vårdboende bör förtydligas, så att det framgår att bedömningar i sådana fall skall eller bör tillämpas generöst?

* Anser du att Ängelholm kan få god publicitet som en trygg kommun att åldras i, om kommunen tillämpar generös bedömning i sådana fall?

För Sverigedemokraterna 090807

Patrik Ohlsson

interpsvar

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s