Kommunfullmäktige 21/9 -09

Mötet föregicks av en förevisning av planen för det nya badhuset, som ju egentligen är mer än ett badhus, och borde kallas fritidsanläggning. Anläggningen kommer gestaltas enligt det vinnande förslaget i den arkitekttävling som hölls i början av 2009. Förslaget bär namnet ”Zoetrop”, och presenteras här. Efter presentationen gavs utrymme för frågor från både allmänhet och politiker.

Kommunfullmäktigemötet inleddes av 3 interpellationer. Den som gav längst debatt ställdes av den avhoppade centerpartisten Stig Andersson och handlade om kommunens bidrag till ÄFF för konstgräsplanen vid Valhall Park. Det är en affär som diskuterats förr och som involverar mycket pengar. Affären har föregåtts av en del frågetecken och på den vägen fortsätter det. Kommunstyrelsens ordförande ser dock inga problem och revisionens ordförande menar att mycket av den information som Stig efterlyste, handlar om revisionens arbetsmaterial, som inte kan lämnas ut.

En annan interpellation, ställd av Britt-Marie Hansson (S), gällde Alliansmajoritetens beslut att stänga ute andra partier från slutskedet av budgetförhandlingarna. Tidigare har alla partier med representation i nämnder varit inbjudna, men denna gång portades S och även samarbetspartnern SPI. Sverigedemokraterna yttrade att beslutet var ett steg tillbaka vad gäller politisk öppenhet och konstruktivt samarbete.

Centerns motion om medborgarkonsultation gav ingen debatt, utan följdes av unisont bifall. SD hade en del synpunkter, som dock aldrig kom upp från talarstolen. Motionens intentioner ansåg vi mycket goda, men samtidgt känns det som stor fara för att det helt eller delvis kan bli en papperstiger. Inte mycket sades om uppföljningen, förutom att även en workshop om demokratiutveckling bifölls. Det i sig är dock ingen uppföljning, och vad som händer efter workshopen står utom kommunfullmäktiges kontroll.

Kommunkansliet tolkade motionen som att den vill utöka möjligheterna för invånarna att påverka i stora strategiska frågor. Motionens andra att-sats angav vidare att fullmäktige skall avgöra i vilka frågor medborgarkonsultation skall ske. Det är ett starkt och förpliktigande ordval. Vad som hade varit intressant att veta är vilka idéer som finns kring hur och när sådana avgöranden skall ske, och vem skall bestämma över initieringen av sådana ärenden?

Kommer t.ex. nästa förslag till större avtal med migrationsverket om flyktingmottagning att betraktas som en stor strategisk fråga? Eller riskerar känsliga frågor där politiker räds folkets svar att sopas under mattan?

En motion från Vänsterpartiet om att skapa strategier för att skapa centralt benägna studentbostäder till bra pris, fick kalla handen. Detta trots att byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden påtalat ungefär samma behov som Vänsterpartiet i sin motion. Sverigedemokraterna påpekade detta och anslöt till Vänsterpartiets bifallsyrkande för motionen. Beslutet blev dock som väntat avslag enligt kommunstyrelsens förslag.

Återigen föreslogs en förlängd försöksperiod för medborgarförslagsverksamheten. En samlad opposition inkl. SD menade dock att de borde göras till ett permanent inslag.

Nästa punkt handlade om planen för en BMX-bana i Sibirien, och gav en lång debatt. SD menar att BMX-banan inte bör läggas på föreslagen plats, främst med tanke på vikten av fri natur intill bostadsområdena, ökad trafik i ett område med många barnfamiljer och på de kraftiga negativa reaktionerna från de boende i närheten. Vi menar att en bättre plats hade varit intill ishallen. Då hade man kommit ifrån nyss uppräknade nackdelar, plus att det har fördelar att samla idrottsrelaterade komplex geografiskt intill varandra. Voteringen blev något jämnare än vanligt, tack vare en vakans, att Folkpartiet anslöt till en i övrigt samlad opposition och att 2 moderater la ner sina röster. Förslaget att lägga BMX-banan i Sibirien vann detta till trots med 28-20.

Kommunens eget sammandrag av kommunfullmäktigemötet kan läsas här.

Om mötet på HD/NST:

Ja till BMX-banan m.m.

Oppositionen stängs ute från budgetberedningen m.m.

Kommunbidragen till ÄFF m.m.

Vi noterar
… att vi fick rätt.

Nu har ännu ett fall inträffat där en äldre människas vårdbehov blivit en tvistefråga mellan kommun och länsrätten, där kommunen går på avslagslinjen. Sverigedemokraterna ställde en interpellation relaterad till ett likadant fall på kommunfullmäktigemötet den 24/8. Vi varnade då bl.a. för att flera fall är att vänta, men trodde nog inte det skulle gå så här snabbt. Det svar vi fick då var väl mest ett försvarstal för kommunens linje, men det svar som ges till NST nu, när ännu ett fall uppmärksammats, är annorlunda och mer tillfredsställande:

— Vi har diskuterat ärendet, och jag har bestämt att det ska kallas till ett extra arbetsutskott. Det här har blivit en principfråga, om vi får allt fler domar som går emot kommunens bedömning får vi nog se över biståndsreglerna, säger socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring (M).

Hela NST-reportaget här.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s