Bli politiker

…Dokumentet under uppbyggnad…

Om politiskt engagemang i Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas Ängelholmsavdelning tog form våren 2006, då ett par partimedlemmar i kommunen beslöt sig för att kandidera inför kommunvalet på hösten. Sverigedemokraterna hade aldrig tidigare ställt upp kommunalt i Ängelholm, men i valet 2002 noterat att många Ängelholmare röstade på SD i riksdagsvalet. Det gav ett starkt incitament för att ställa upp i kommunvalet 2006.

Valet resulterade i 1219 röster, vilket motsvarade 5,1% av väljarsympatierna. Det gav 2 mandat med mersmak. Dessa besattes av valsedelns 2 översta namn, Patrik Ohlsson och Dan Andersson. Främst är det valsedelns tredje namn, förste ersättare Axel Schneider, som hoppar in vid behov. Partiets mötesnärvaro så här långt under mandatperioden är 100%.

En av dem som beslöt sig för att ställa upp i valet var SD Ängelholms nuvarande ordförande Patrik Ohlsson. Vi ställer några frågor:

– Patrik, varför är du sverigedemokrat?

– Jag har varit politiskt intresserad sedan tonåren, d.v.s. 80-talet. Mitt politiska intresse har alltid varit brett och jag har från början varit systemkritiskt lagd, med särskilt fokus på pariastämplingen av debatten kring invandringsproblematiken. Problemet är långt större än själva grundproblemet – den huvudlösa invandringspolitiken. När debatten om en viktig fråga, vilken som helst, inte kan föras öppet och utan automatiska övertoner och skygglappar, så har vi ett allvarligt demokratiproblem.

Mina tidiga förhoppningar att M och FP skulle våga bryta isen i frågan, grusades totalt. Jag saknade en svensk motsvarighet till det frispråkiga norska Fremskrittspartiet. När jag letade och efterhand satte mig in i alternativen så fick jag i slutet av 90-talet upp ögonen för Sverigedemokraterna. Jag gillade egentligen inte partiet som det såg ut just då, men insåg att partiet var inne i en förändringsprocess och utvecklades i en önskvärd riktning. Jag röstade på SD första gången 2002 och blev partimedlem strax därpå.

– Varför ställde du upp i kommunvalet 2006?

Det grämde mig redan 2002 att partiet inte ställde upp i kommunvalet då. Det hade troligen givit mandat, eftersom Ängelholmarna gav partiet ett gott stöd redan i 2002 års riksdagsval. När valet 2006 närmade sig insåg jag att stödet ökat ytterligare, och att det behövdes kandidater för kommunvalet. Jag beslöt mig för att ställa upp, och fick sällskap av ytterligare ett par sympatisörer.

– Vilken politisk vana hade du sedan tidigare?

– Ingen kommunpolitisk vana alls, utan bara själva allmänintresset för politik.

– Var det inte svårt att bli kommunpolitiker, utan att veta vad du gav dig in på?

– Jo det var lite darrigt i början, särskilt med tanke på att man ju inte representerade vilket parti som helst, utan Sverigedemokraterna. Det var en utmaning. Men efterhand har man lärt sig hur slipstenen skall dras i kommunpolitiken, och det är egentligen inte så svårt. Med sunt bondförnuft kommer man långt.

– Man har hört om att Sverigedemokraterna blir utfrysta i en del kommuner. Hur är det i Ängelholm?

– Merparten av våra politikerkollegor i andra partier beter sig som vuxna människor och vi har blivit väl bemötta från start. Som följd har vi varit trevliga tillbaka och alla vinner ju på ett vänligt klimat där man skiljer på sak och person. Det är långt värre sandlåda i vissa grannkommuner.

– Men ofta är ni väl ensamma om era ståndpunkter?

– I stort sett är vi bara ensamma när det kommer upp invandringsrelaterade frågor, vilket har hänt 3-4 gånger hittills under mandatperioden. Vi försöker att alltid föra en politik i enlighet med Sverigedemokraternas kommunpolitiska riktlinjer, men ofta är kommunpolitik inte så ideologisk, och då får man fatta beslut efter eget huvud och se till det enskilda fallet. Det gäller hela tiden att vara lyhörd för vad den vanlige medborgaren tycker.

– Har du eller partikamraterna utsatts för några problem personligen p.g.a. ert politiska engagemang?

– Nej, inte i Ängelholm. Undantaget är väl då att en kandidat lite längre ner på 2006 års kommunvalsedel blev utesluten ur sin fackförening Transportarbetareförbundet, p.g.a. engagemang i ”fel” politiskt parti. Han var dock mest bara tacksam för att få hjälp att snabbt komma ur. De flesta fackförbund sparkar inte ut folk p.g.a. ”fel” politisk uppfattning, men för den som drabbas är det viktigt att täcka upp med privata försäkringar för det som ev. ingick i det gamla fackmedlemskapet, t.ex. a-kassa.

– En del är rädda för problem på arbetsplatsen p.g.a. politiskt engagemang för Sverigedemokraterna. Har du några kommentarer på det?

– Den oron är i princip obefogad. Jag känner till 2 fall där det blivit problem. Det ena gällde en högt uppsatt sverigedemokrat (Richard Jomshof) som fick sparken som lärare. Det var många år sedan, och därefter har vi haft andra sverigedemokrater som varit lärare utan problem. Det andra fallet gällde SD’s nuvarande internationelle sekreterare Kent Ekeroth, som fick sparken från en praktikanttjänst vid Sveriges ambassad i Israel. Det fallet gick till domstol och slutade med ett ekonomiskt skadestånd till Kent på 10000-tals kronor. Domen kan betraktas som prejudicerande och visar att en arbetsgivare som diskriminerar någon p.g.a. politisk uppfattning, riskerar att straffas.

– Blir man rik på att vara kommunpolitiker?

– I Ängelholm utgår ingen ersättning för kommunfullmäktigeuppdrag. Däremot utgår arvoden för politiker som sitter i nämnder, kommunstyrelse och kommunala bolag. Det kan bli en hyfsad extrainkomst, men går oftast inte att försörja sig på. Systemet är anpassat för att människor skall kunna kombinera förvärvsarbete med politiska förtroendeuppdrag. Arbetsgivare är skyldiga enligt kommunallagen att bevilja erforderlig ledighet och kommunen ersätter (utöver ev. arvoden) alltid förlorad arbetsinkomst fullt ut.

– Hur många aktiva är ni idag i Ängelholms SD-avdelning?

– En del medlemmar hjälper till ibland när det behövs, t.ex. med flygbladsutdelning och bevakning av vallokaler, men de som är beredda att ta förtroendeuppdrag under nästa mandatperiod är f.n. 4 eller 5 stycken.

– Räcker det?

– Nej! Vi räknar som utgångsläge med att öka från 2 till 4 mandat i kommunfullmäktige. Skulle vi passera 10% av rösterna, så talar vi om 6 mandat. Trenden är uppåtgående för SD och vi försöker förbereda avdelningen för att klara även ett oväntat resultat, främst genom att se till att vi har tillräckligt med valbara kandidater. Sådana kan inte trollas fram, utan om vi lyckas eller inte hänger helt på sympatisörernas vilja till engagemang.

– Ok, så 6-8 aktiva borde räcka?

– Det är fortfarande för få, även om en ökning dit skulle underlätta och välkomnas. Får vi 6 mandat i kommunfullmäktige, så innebär det 6 ordinarie ledamotsplatser där. 3 ersättarplatser skall då också tillsättas. Vid 6 (9) platser i kommunfullmäktige är det dessutom så att vi garanteras platser i kommunstyrelse och nämnder. Det handlar om ytterligare ca 6 ordinarie platser och lika många ersättarplatser, som delvis kan överlappa. T.ex. går det bra att sitta i kommunfullmäktige samtidigt som man har en ordinarie plats i en nämnd och kanske också en ersättarplats i en annan nämnd.

Teoretiskt kan samma person sitta med i princip i alla nämnder, men det är ingen bra lösning i längden. Jag skulle vilja säga att 12 sympatisörer beredda att ta förtroendeuppdrag, är det minimum vår lokalavdelning behöver inför valet 2010, för att det skall kännas någotsånär tillfredsställande. Vi kan dock aldrig bli för många.

– Vilka förtroendeuppdrag har högst prioritet, om det ändå skulle vara brist på kandidater?

– Man får nog säga att kommunfullmäktige är viktigast, eftersom uppdrag där under 2010-2014 bara kan tillsättas av dem som står på kommunvalsedeln vid valet 2010. Den listan lär spikas under våren/försommaren 2010, så det är bråttom att få med alla sympatisörer där, som kan tänka sig politiskt engagemang under perioden 2010 och 2014. Platser i nämnderna kan tillsättas fritt och är oberoende av valsedeln.

– Vad är skillnaden på olika typer av förtroendeuppdrag?

– Här behövs nog även lite bakgrund kring kommunledningens organisation för att kunna ge ett bra svar.

* Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, med 51 ledamöter. Det är direktvalt av kommuninvånarna genom kommunval som hålls vart fjärde år. Partiernas resp. antal platser står i direkt proportion till valresultatet. Till kommunfullmäktige kommer ärenden av alla möjliga slag. Alla motioner och interpellationer (frågor) från partierna tas upp för beslut här. Ett kommunfullmäktigeuppdrag passar den som har ett brett intresse för kommunpolitik.

* Innan ärenden kommer till kommunfullmäktige för beslut, behandlas de oftast i någon av de ca 10 kommunala nämnderna, som är specialiserade på olika områden, t.ex. socialnämnden, kultur/fritidsnämnden, barn/utbildningsnämnden, o.s.v. En nämnd består oftast av 9-13 ledamöter. Nämnderna fattar slutgiltiga beslut i en del detaljfrågor som rör deras ämnesområden, medan de i andra ärenden tar ställning och ger sina yttranden för slutligt avgörande i kommunfullmäktige. Den som vill specialisera sig lite på ett visst kommunpolitiskt ämnesområde, skulle säkert trivas bra i en nämnd som behandlar ärenden inom det området.

* Slutligen har vi kommunstyrelsen, som är ansvarig för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Den består av 13 ledamöter. Kommunstyrelsen ger kommunfullmäktige rekommendationer i nästan alla ärenden. Eftersom både nämnder och kommunstyrelse i stort motsvarar de politiska majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige, blir det nästan alltid så att kommunfullmäktige, efter att alla inkl. de små partierna fått debattera och säga sitt, beslutar enligt deras rekommendationer. En praktisk skillnad är att kommunfullmäktigemöten sker kvällstid, medan kommunstyrelse och nämnder sammanträder dagtid. Som kommunstyrelseledamot är man med tidigare i ärendeprocessen än kommunfullmäktigeledamoten. Det ökar möjligheterna att påverka, men ställer också högre krav på att vara påläst och insatt.

– Rent allmänt, vad krävs av en sverigedemokratisk ledamot i kommunfullmäktige, nämnd eller kommunstyrelse?

– När vi hittar en sympatisör med intresse av att vara aktiv i partiet, som har vilja att samarbeta, gott humör och en god portion sunt förnuft, så har vi hittat den perfekte. Efter ett bra kommunval 2010 kan det finnas ett urval av möjligheter enligt ovan, och då försöker vi sätta rätt man/kvinna på rätt plats. Politisk vana är något man bygger upp efter hand, och behövs inte från början. Politiskt engagemang är till för den vanlige medborgaren.

– Vad krävs tidsmässigt?

– Det är rätt flexibelt hur mycket tid man väljer att lägga ner. Det är förstås viktigt att gå på möten förknippade med uppdraget. Minst kräver nog ett kommunfullmäktigeuppdrag, för där kan man alltid luta sig mot partikamrater med samma typ av uppdrag. Sitter man i nämnd är man troligen partiets ende representant just i den nämnden, och bör då kunna ge en rapport (muntlig eller skriftlig) till gruppledaren efteråt om mötet. Sitter man i kommunstyrelsen så har man ett tyngre och mer övergripande ansvar. Normalt kan man säga att politiska uppdrag kräver ungefär lika mycket tid som en vanlig hobby.

– Handlar politiskt engagemang bara om förtroendeuppdragen?

– Lokalavdelningens existens motiveras av att vi får tillräckligt väljarstöd i kommunvalen för att vinna representation i folkvalda organ, så mycket kretsar förstås kring förtroendeuppdragen. Men partiengagemanget kan även innebära att man ställer upp på andra viktiga sätt t.ex. med brevlådeutdelning av partiets flygblad och tidningar, bevakning av vallokaler vid val, att representera partiet och träffa människor på gator och torg, delta/hjälpa till med medlemsmöten, m.m. Ju aktivare vi är som lokal SD-avdelning desto bättre, men prioritet nr 1 är att vi har tillräckligt med sympatisörer som ställer upp på förtroendeuppdragen, så att vi får kapacitet nog att kunna genomföra uppdraget från väljarna.

– Välkomnar ni överhoppare från andra partier?

– Sverigedemokraterna får ständiga tillskott av nya politiker med förflutet i riksdagspartierna och ibland från lokala partier som t.ex. SPI, men vi väntar ännu på det första fallet här i Ängelholm. Den som samtycker med vår politik är välkommen.

Annonser

3 responses to “Bli politiker

 1. Det finns så mycket som man vill göra,alla dessa gammelpensionärer som byggt upp det samhälle som vi i dag lever i.Att inte kunna unna dem en dräglig tillvaro bekymrar mig mest.Vi lever i ett av de mest välbärgade länder på denna planet, men prioterar våra avlägsna släktingar.varför.Vi har i mer än femtio år bidragit med våra skattepengar,till några av de mest rika välbärgade länder eller stater som exiterar på denna jord.Man är sig närmast själv och ska givetvis hjälpa de som har kommit i trångmål.Sen finns det något som heter självbevarelsebedrift.Skattepolitiken i detta land möjliggör inte för våra småföretagare att verka och leva seriöst.Jag har varit egenföretagare i femton år,och ger snart upp.Ingen A-Kassa,ingen sjukpenning.Nu får det vara nog. Vill ni ha mig som medlem och partisympatiör,hör av er.
  <<<<<<<<<<mvh <<<<<<per

 2. Per,

  Beklagar att det tog några dagar innan ditt inlägg blev godkänt.

  Sverige är ett välbärgat land och självklart ska vi i egenskap av ett sådant hjälpa sämre beställda medmänniskor (och ”mednationer”) på vårt gemensamma klot. Det bör dock ske under ordnade former där vartenda öre kommer till en nytta som kan motiveras, i första hand genom akuthjälp och själv till självhjälp.

  Så är det inte idag, men det vi kallar ”u-hjälp” är väl egentligen det lilla problemet i sammanhanget. Uppfattningen att vi är moraliskt skyldiga att föra en massinvandringspolitik där vi ger upp vår egen svenska kultur, är förfelad och får stora konsekvenser, icke-minst ekonomiskt för svenska medborgare. Det är bl.a. detta som vi sverigedemokrater står i ensam opposition emot.

  Vidare diskussion tar vi mellan 4 ögon. Jag hör av mig, Per.

 3. Pingback: Sverigedemokraterna i Ängelholm » SD-sympatisörer: Ni behövs 2010-2014!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s