Tag Archives: islam

Debattsvar i HD, inskickad 30/10

Debattsvar inskickat till Helsingborgs Dagblad den 30/10. Publicerat den 3/11 -09.

Stämplar kan aldrig ersätta debatt

Emir Mehmedovics (s) debattartikel om Sverigedemokraterna den 30/10 skulle i det närmaste kunna ha varit skriven av en robot. Den följer ett variationslöst retoriskt recept, och ger intrycket av att vara massproducerad. Den som kritiserar invandringspolitiken är främlingsfientlig. Den som kritiserar islam är islamofob. Kort sagt, den som är kritisk får en stämpel eller två. Ovanpå detta läggs en blöt filt av lögnaktig retorik, med ifrågasättanden av sådant som motparten aldrig ens sagt eller uttryckt.

Visst handlar allt om människosyn, men begreppet ”människosyn” är alldeles för viktigt för att tjäna som slentrianmässigt slagträ i politisk debatt mot den som ifrågasätter, eller för att trampa på den man vill försöka höja sig över. Då urholkas begreppet, och urholkat är det förvisso i Emirs eget parti. Socialdemokraterna skickar sina högsta ledare till socialistinternationalen för att frottera sig med förtryckare och arvtagare till massmördare, vill sitta i regering med ett parti som omhuldar kommunismen, och vill skicka svenska soldater till ett krig i Afghanistan där den egna sidans stympande och dödande bomber mot civila, viftas bort som olycksfall i arbetet.

Människosyn kan inte reduceras till något som låter sig mätas i hur många utlänningar vi låter flytta hit. Det duger än mindre som kriterium för vad som är en bra och rättvis flyktingpolitik. Svensk flyktingpolitik sviker de svaga och prioriterar resursstarka lycksökare med resurser nog att korsa världsdelar för att ta sig hit. SD’s önskan att prioritera kvotflyktingar och inrätta ”safe havens” i FN’s regi, i oroshärdarnas geografiska närhet, är både mer rättvis och mer human. Fler kan då hjälpas till samma kostnad – även de som inte syns, märks och hörs.

Vad SD vill vad gäller invandringspolitiken, är att stoppa anarkin och återupprätta kontrollen över Sveriges gränser, vilket inte är samma sak som att tillförsluta landet hermetiskt. Dagens invandringspolitik fungerar inte. Det faktum att Sverige tar emot långt fler invandrare än vi klarar av, får hela tiden väven att spricka, oavsett hur mycket den lappas. Sverige behöver lära av Danmark, som framgångsrikt reformerat sin invandringspolitik i grunden.

Vad gäller Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet, så stödjer jag den till 100%, bortsett från rubriken där Aftonbladet felciterade Åkesson. Muslimer är individer och som sådana utanför det som debatteras. Islam är ideologi och ideologier måste få debatteras och kritiseras, vare sig de har en Gud bakom sig eller inte. Kristendomen har ända sedan upplysningstiden varit föremål för kritik, som tvingat den till samhällsanpassning. Nu är det islams tur att underkastas samma utveckling, och islamkritiken har kommit för att stanna. Om SD ska ha monopol på islamkritik i den politiska debatten eller inte, avgörs faktiskt av andra partier.

Patrik Ohlsson
Kommunfullmäktigeledamot
Ordförande i SD Ängelholm

Annonser

Insändare till HD 23/10

Insändare med anledning av Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet den 19/10-09. Insändaren publicerades inte.

Muslimer är människor. Islam är ideologi.

Måndagen den 19 oktober publicerade Aftonbladet en debattartikel av Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson, på temat islam och islamisering. Reaktionerna i nyhetsmedia blev inte bara enorma, utan även snedfokuserade och till stor del helt irrelevanta. Svallet har inte lagt sig än.

Jag skulle kunna skriva ett försvarstal här för Åkessons artikel, eftersom jag kan ställa mig bakom allt han skriver. Jag nöjer mig dock, i likhet med ett antal kända skribenter (ej sverigedemokrater) som t.ex. Dick Erixon, Ian Wachtmeister och Ulf Nilson, med att konstatera att Åkessons artikel varken var särskilt extrem eller behäftad med den sorts fel och brister som den anklagats för i media.

I mycket handlar reaktionerna på Åkessons artikel inte om artikelinnehållet i sig, utan om den hetsande ordalydelsen i rubriken, som Aftonbladet själva hittade på. I den rubriken, ”Muslimerna är vårt största utländska hot”, vinklar Aftonbladet över Åkessons kritik mot islam, på muslimer som individer. Aftonbladets chefredaktör riskerar nu åtal för hets mot folkgrupp.

Det är anmärkningsvärt att Aftonbladet, en tidning med ständigt fokus på sensationsreportage som maximerar upplagan av sålda lösnummer, tillåts sätta tonen i den här debatten. Väldigt lite av kritik syns mot tidningen från övriga större massmedia, med oftast högre förväntade krav på journalistisk kvalitet än Aftonbladet. Istället hakar man okritiskt på i skvallerpressens spår. Varför?

När religion övergår från den privata till den offentliga sfären, så måste den också kunna bli föremål för debatt. Det har kristendomen varit länge och sedan ett par decennier är även Islam en realitet i Sverige. Paradoxalt nog är det ofta kristendomens värsta belackare som samtidigt vill hålla islamkritiken utanför debatten. Islams ökande inflytande i Sverige påverkar samhället och måste få diskuteras öppet, inte bara viskas om vid svenska familjers frukostbord.

Den islamkritiska debatten har kommit för att stanna – även i Sverige.

Patrik Ohlsson
Kommunfullmäktigeledamot
Ordförande i SD Ängelholm